Współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach

Współpraca z instytucjami | Współpraca ze szkołą

Współpracujemy z bardzo dobrym skutkiem z dyrekcją oraz nauczycielami i wychowawcami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach. Dzieci będące pod naszą opieką korzystają z bazy lokalowej szkoły, w tym z sal rehabilitacyjnych, gimnastycznych oraz z basenu.
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach