Współpraca z instytucjami

Współpraca z instytucjami | Współpraca ze szkołą

Instytucje państwowe

Realizujemy projekty przy wsparciu jednostek administracji państwowej: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Urzędu Miasta Kielce i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
 Urząd Miasta Kielce  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Od 2005r. do 2008r. uczestniczyliśmy w realizacji programu PFRON "Partner - wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych." W ramach tego programu dzieci z dysfunkcjami zostały objęte terapią sensoryczną, logopedyczną, behawioralną oraz zajęciami z orientacji przestrzennej.

Wiele organizowanych przez nas terapii rehabilitacyjnych jest współfinansowanych przez Gminę Kielce za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Fundacje i stowarzyszenia

Współpracujemy z Fundacją DOGadanka przy realizacji wielu projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Fundacja DOGadanka