Struktura Stowarzyszenia - Zespół

Zespół | Statut | Kontakt | Konto bankowe | Sprawozdawczość

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane co najmniej raz w ciągu roku. Stowarzyszeniem kieruje sześcioosobowy Zarząd wybierany na trzyletnią kadencję. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna złożona z trzech osób.

Zarząd

Prezes: Grzegorz Bujakg.bujak@szansadzieciom.org.pl
Wiceprezes: Agnieszka Błońskaa.blonska@szansadzieciom.org.pl
Sekretarz:Jadwiga Paluchj.paluch@szansadzieciom.org.pl
Skarbnik: Róża Musińskar.musinska@szansadzieciom.org.pl
Członek:Marta Chłopekm.chlopek@szansadzieciom.org.pl
Członek: Ewelina Kamińska-Gwóźdźe.kaminskagwozdz@szansadzieciom.org.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Członek:
Członek:

Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej w latach ubiegłych

Kadencja Zarządu 2013 - 2016:Kadencja Komisji Rewizyjnej 2013 - 2016:
Prezes:Marcin Kiziński Przewodnicząca: Mariola Fluder
Wiceprezes:Przemysław Grabowski Członek:Jolanta Kępa-Mętrak
Sekretarz:Jadwiga Paluch Członek:Aleksandra Półtorak-Wiśniewska
Skarbnik:Filip Rudziński
Członek:Paweł Łukawski
Członek:Agata Makaryk
Kadencja Zarządu 2009 - 2013:Kadencja Komisji Rewizyjnej 2009 - 2013:
Prezes:Filip Rudziński Przewodnicząca: Agieszka Dziwoń
Wiceprezes:Elżbieta Kuta Członek:Bożena Dąbrowska
Sekretarz:Jadwiga Paluch Członek:Agnieszka Sołtys
Skarbnik:Monika Kozubek
Członek:Aleksandra Bąk
Członek:Edyta Kosior