Struktura Stowarzyszenia - Konto bankowe

Zespół | Statut | Kontakt | Konto bankowe | Sprawozdawczość

Cały dochód z działalności Stowarzyszenia, w tym również wszystkie darowizny i składki członkowskie jest przeznaczany na realizację celów statutowych (patrz Statut Stowarzyszenia).

Numer konta bankowego

Alior Bank S.A. o/w Kielcach
40 2490 0005 0000 4500 5764 8213

Wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i pomoc okazaną naszym dzieciom!

Rodzice i Przyjaciele Stowarzyszenia.