Struktura Stowarzyszenia - Kontakt

Zespół | Statut | Kontakt | Konto bankowe | Sprawozdawczość

Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością całe województwo świętokrzyskie.

Adres pocztowy

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach
"SZANSA DZIECIOM"
ul. Jasna 20/22
25-523 Kielce

Kontakt telefoniczny i adres e-mail

Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach
tel. (41) 366 39 95

Adres e-mail:

lub
adresy e-mail członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Numery Regon, NIP i Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:292805912
NIP:959-15-69-706
KRS:0000153400