Pierwsza Krajowa Konferencja Edukacyjno - Informacyjna
Środowisk Wspierających Integrację, Akceptację i Tolerancję
Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Sprzężeniami
Konferencja ŚWIAT O NAS

Program konferencji | Komitet organizacyjny | Zaproszeni prelegenci

Stowarzyszenie Szansa Dzieciom oraz grupa nieformalna DOGadanka zapraszają do wzięcia udziału w Pierwszej Krajowej Konferencji Edukacyjno - Informacyjnej Środowisk Wspierających Integrację,
Akceptację i Tolerancję Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Sprzężeniami - ŚWIAT O NAS.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 roku o godzinie 8:00 w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11.

Konferencja jest organizowana przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz współfinansowana przez Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne. Zadanie 4. Programy informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji, przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promowanie działań zmierzających do zwiększenia pomocy dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku.

Pliki do pobrania

Plakat informacyjny (plik Adobe PDF)
Program konferencji (plik Adobe PDF)