Pierwsza Krajowa Konferencja Edukacyjno - Informacyjna
Środowisk Wspierających Integrację, Akceptację i Tolerancję
Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Sprzężeniami
Konferencja ŚWIAT O NAS

Program konferencji | Komitet organizacyjny | Zaproszeni prelegenci

Zaproszeni prelegenci

Agnieszka MazurAbsolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii (Uniwersytet Warszawski), adiunkt w Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Agnieszka Mazur Zajmuje się psychologią stosowaną – specjalizuje się w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Autorka licznych publikacji z tego zakresu. Prowadzi badania dotyczące zaburzeń rozwojowych u dzieci (w tym głównie autystycznych).
Beata KulisiewiczOligofrenopedagog. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie – psychologia zwierząt oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Częstochowie, wykładowca Akademii Jana Długosza. Autorka publikacji na temat dogoterapii, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Edward BolakSpecjalista d.s. autyzmu, współpracuje od 12 lat z Fundacją Wspólnota Nadziei. Obecnie jest członkiem jej Zarządu, pełni funkcję sekretarza Fundacji i kierownika Zespołu Wspierająco-Terapeutycznego. Fundacja Wspólnota Nadziei założyła ośrodek Farmę Życia w Więckowicach k/Krakowa. Jest to ośrodek dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, miejsce pobytu stałego, terapii, aktywizacji zawodowej, pracy i rekreacji.

Pliki do pobrania

Plakat informacyjny (plik Adobe PDF)
Program konferencji (plik Adobe PDF)