Działalność Stowarzyszenia - Cele i zadania

Wydarzenia | Cele i zadania | Rys historyczny

Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną, której podstawowym celem jest niesienie pomocy dzieciom w wieku szkolnym z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w szczególności niepełnosprawnym.

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2003 roku. Od tamtego czasu regularnie prowadzimy uzupełniające zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno-terapeutyczne stymulujące rozwój dzieci. Organizujemy wyjazdy na wycieczki krajoznawcze i obozy integracyjne, urządzamy zabawy dla najmłodszych i wiele innych atrakcji, które wspierają rehabilitację naszych podopiecznych.

Współpracujemy z bardzo dobrym skutkiem z dyrekcją oraz nauczycielami i wychowawcami Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4 w Kielcach. Dzieci będące pod naszą opieką korzystają z bazy lokalowej Szkoły, w tym z sal rehabilitacyjnych, gimnastycznych oraz z basenu.

Obszarem naszej działalności jest województwo świętokrzyskie.