Działalność Stowarzyszenia - Rys historyczny

Wydarzenia | Cele i zadania | Rys historyczny

Założyciele Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia została uroczyście zainaugurowana 11 kwietnia 2003 roku przez siedemnaście osób - rodziców i przyjaciół integracji:
 • Zdzisława Molendę,
 • Różę Czernic,
 • Tomasza Czernic,
 • Beatę Radek,
 • Krystynę Kozłowską,
 • Barbarę Jonkisz,
 • Tomasza Sierpińskiego,
 • Marzenę Pluszewską,
 • Mirosława Pluszewskiego.
 • Elżbietę Kot,
 • Teresę Cisowską,
 • Zdzisława Zycha,
 • Renatę Drogosz,
 • Karola Fijałkowskiego,
 • Zbigniewa Olbrysia,
 • Renatę Skrzypek,
 • Urszulę Makowską,

Początki działalności

Pierwsza impreza - piknik integracyjny odbyła się jeszcze w roku inauguracyjnym, 14 czerwca na Farmie Ekologicznej "Anatolka" w Kranowie. Od października dzieci rozpoczęły zajęcia rehabilitacyjne na basenie przy Szkole Podstawowej nr 25. Dwa razy w tygodniu uczyły się pływać pod okiem czterech instruktorów. Rok zakończyły I Zawody Pływackie zorganizowane 20 grudnia pod hasłem "Uzależniajmy się od sportu, a nie od nałogów". W zawodach uczestniczyło ponad 70 dzieci.

Realizowane programy

W kolejnych latach kontynuowaliśmy prowadzenie zajęć na basenie, organizowaliśmy następne konkursy pływackie, wycieczki i obozy integracyjne. Ponadto realizowaliśmy programy i warsztaty profilaktyczne przy wsparciu jednostek administracji państwowej PFRON, Urzędu Miasta Kielce i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Od 2005 roku, przez trzy kolejne lata uczestniczyliśmy w realizacji programu "Partner - wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych". W ramach programu dzieci różnymi z dysfunkcjami zostały objęte terapią sensoryczną, logopedyczną, behawioralną oraz zajęciami z orientacji przestrzennej.

W roku 2010 uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Będziemy podejmować starania o rozszerzenie dotychczasowej działalności charytatywnej na nowe terapie i obejmować nimi coraz większe grono dzieci.