Jak zostać darczyńcą?

Jeżeli pragniesz przekazać Stowarzyszeniu darowiznę w postaci finansowej, skorzystaj z najwygodniejszej dla Ciebie formy wsparcia, spośród trzech wymienionych poniżej. Możesz również zaproponować cel udzielonej pomocy, na przykład:

Jeżeli pragniesz przekazać Stowarzyszeniu darowiznę w formie rzeczowej, napisz do nas na adres elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail .

Przekaż darowiznę w formie przelewu na konto bankowe

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach
"SZANSA DZIECIOM"
ul. Jasna 20/22
25-523 Kielce

Alior Bank S.A. o/w Kielcach
40 2490 0005 0000 4500 5764 8213

Przekaż 1% swojego podatku dochodowego

Od 2010 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. W zeznaniu podatkowym za rok ubiegły możesz przekazać na rzecz Stowarzyszenia 1% swojego podatku dochodowego.

Aby przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego wpisz numer KRS 0000153400 w pole formularza, tak jak to jest pokazane na rysunku:


Cały dochód z działalności Stowarzyszenia, w tym również wszystkie darowizny i składki członkowskie jest przeznaczany na realizację celów statutowych (patrz Statut Stowarzyszenia). Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i publikujemy raz w roku sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności. Wszyscy zainteresowani, w szczególności ofiarodawcy, mają swobodny wgląd do tych sprawozdań (patrz Sprawozdawczość).

Wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i pomoc okazaną naszym dzieciom!

Rodzice i Przyjaciele Stowarzyszenia.